meer over

Het verhaal

De Fryske Friling heeft een lange geschiedenis

De Friling: hét vrijheidsstatement van 2022

Vrijheid is onbetaalbaar. Om dit te benadrukken, lanceert Frij Fryslân een vrijheidspenning van puur zilver met de naam de Friling. De Friling staat voor vrijheid - in verleden, heden én toekomst.

De penning
Deze vrijheidspenning getuigt niet alleen van de eeuwenlange periode waarin de Friezen vrij en autonoom leefden. Hij laat daarnaast zien hoe sterk vrijheid nu weer leeft in Fryslân. De penning wordt mede uitgebracht om als symbool gebruikt te kunnen worden door iedereen die vrijheid hoog in het vaandel draagt.

Kenmerken
De penning is gemaakt van puur zilver (99,9%) en weegt een troy ounce (31,1 gram): een standaardgewicht voor zilveren munten.

De penning heeft meerdere zeer bijzondere eigenschappen. De meest in het oog springende zijn het woord ‘vrijheid’ in verschillende Friese talen en de verkorte versie van eerste “keur” van de Zeventien Keuren.

De Zeventien Keuren is de oudste rechtstekst van de Friezen die door henzelf is opgesteld, stammend uit de late tiende of vroege elfde eeuw na Christus. De tekst kan gezien worden als de “Declaration of Indepence” van de Friezen en somt de rechten en privileges op die de Friezen claimden ten opzichte van het Heilige Roomse Rijk.

Kijk hier voor een uitgebreide verklaring van de teksten op de Friling en hier voor de verklaring van de gebruikte afbeeldingen op de Friling.

De symboliek op de Friling

Frisia
Lang was Fryslân een groot gebied dat in Romeinse en middeleeuwse bronnen Frisia genoemd werd. Fryslân besloeg toen vrijwel de gehele kuststrook van Zeeland tot aan Denemarken.

De Friese Vrijheid
De Friezen stonden bekend als een rijk en machtig volk. Ze waren eeuwenlang autonoom. De verschillende Friese landen langs de kust van de Noordzee waren mini-republieken, die aan geen enkele vorst onderworpen waren. Deze periode staat daarom ook wel bekend als de Friese Vrijheid. Zonder overheersers regelden zij alles onder elkaar.

De vrije Friezen
De dragers van deze Friese Vrijheid waren de vrije mensen en de edelen. Als groep werden zij in het middeleeuwse Fries, met fria fresa of ‘vrije Fries’ aangeduid. Deze groep bestond uit een brede laag van vrije mensen, in het Oudfries friling, en een kleinere toplaag van edelen, etheling genoemd. Naar deze vrije Friezen hebben wij de penning de naam Friling gegeven.

Voor altijd vrij
De middeleeuwse Friese teksten vertellen niet alleen hoe de Friezen hun vrijheid verkregen door dapper te vechten, maar ook dat die vrijheid voor eeuwig was. Zij dachten daarbij aan hun kinderen en de kinderen van hun kinderen. Of zoals de Oudfriese teksten het zeggen: de Friezen verkregen hun vrijheid voor thi berna and thi uneberna ‘de geborenen en de ongeborenen’, en voor altijd: to mannes liif ende to landes leghere ‘zo lang als de mensen leven en het land bestaat’.

De Friese economie en de penning
Vaste bestanddelen van de Friese economie zijn al eeuwenlang veeteelt en handel. Vanwege die handel in het gehele Noordzeegebied werd die zee mare Frisicum of ‘Friese zee’ genoemd. Om handel te drijven gebruikten de Friezen kleine zilveren munten die zij penning noemden (net als de Engelsen de penny kenden). Daarom is de benaming vrijheidspenning niet alleen een verwijzing naar het moderne gebruik van het woord, maar ook een herinnering aan vervlogen tijden, toen een penning nog gewoon een munt was om mee te betalen. En wie weet wat de toekomst ons gaat brengen …

De Friese vlag
Gezamenlijk werden de autonome Friese landen langs de Noordzeekust de zeven Zeelanden genoemd. De zeven pompeblêden van de Friese vlag herinneren hier nog aan. De vier blauwe banen op de Friese vlag vertegenwoordigen de belangrijkste vier vaarwegen. De drie witte banen verwijzen naar wegen over land. Het is opvallend dat al in de elfde eeuw over vrije doorgang voor de Friezen over deze wegen werd geschreven in de oudste middeleeuwse Friese rechtstekst. De Friese vlag heeft kortom hele oude wortels.

De nieuwe Friese vrijheidspenning is nu te bestellen via de voorverkoop.

* Thit is thio forme kest that aller mannec sines selvis walde *
fridom frihals Frihed frijheid froihoid Fräiegaid freihaid fraihaiT frihàîd friheide frihäid frihaid friihair frihaîd friheide